Reünisten

Reünisten

De G.S.T.C. is de oudste studententennisvereniging van Nederland. Om die reden hebben we een rijke historie. Het fundament van deze rijke historie ligt bij haar oud-leden en reünisten, die onlosmakelijk verbonden blijven met de G.S.T.C. Zelfs na hun studie blijven ze zich actief inzetten voor onze mooie vereniging.

Reünist zijn komt met vele voordelen, naast veel contact houden met jouw generatie G.S.T.C.-ers. Het bestuur H.T. organiseert namelijk elk jaar een borrel bij Café de Heffer, het reünistenbestuur organiseert het reünistentoernooi en de Assessor 3 houdt je jaarlijks op de hoogte van de gang van zaken bij de G.S.T.C. via 'De Koffer'.

Reünistenborrel

Elk jaar op de laatste vrijdag van januari kun je menig oud-G.S.T.C.-er vinden in Café de Heffer. Hier komt het nieuwe bestuur dat kennismaakt met alle mooie mannen en vrouwen die onze vereniging hebben gemaakt tot wat het nu is. Er vloeien vele biertjes, de praeses kondigt het reünistentoernooi aan en iedereen gaat door tot diep in de nacht om oude tijden met elkaar te herbeleven.

Reünistentoernooi

Sinds het reünistenbestuur autonoom is geworden organiseren ze elk jaar hun eigen evenement. Dit is het reürnistentoernooi. Dit jaar zal op 25 juni het toernooi plaatsvinden in Utrecht bij T.V. Rhijnouwen. Dit is een kans om weer met je oude commissiegenoten, teamgenoten, bestuursgenoten of beste vrienden die je tijdens je G.S.T.C.-tijd hebt gemaakt, een balletje te slaan en natuurlijk om een jaar lang de beste Reunist van de G.S.T.C. te zijn.

De Koffer

Hoe gaat 't met de G.S.T.C.? Als reünist krijg je elk jaar na weer een jaar mooi tennis, verslag van de assessor 3 over alle evenementen die dat jaar hebben plaatsgevonden. Zo krijg je alsnog alles te horen over elk evenement en zie je als reünist hoe je oude tennisvereniging nog steeds streeft naar een mooie balans van tennis en feesten. Naast verslag van alle evenementen kan je ook lezen hoe elk team de afgelopen competitie heeft ervaren en of er een team weer een gratis fust in mocht gooien omdat ze kampioen zijn geworden.

Zo zie je dat er vele voordelen zijn om reünist te worden van de G.S.T.C..

Het is zowel fijn voor jezelf, je houdt namelijk makkelijk contact met oude vrienden, als dat het leuk is voor ons om te weten te komen hoe het was om lid te zijn bij de G.S.T.C. in jouw tijd.

Je wordt al reünist voor het symbolische bedrag van 19,32 euro.

Dus schroom niet, en laat de banden die je tijdens je studententijd hebt gemaakt, niet vervagen!


Onze sponsoren