Geschiedenis

Geschiedenis

De Groninger Studenten Tennis Club (G.S.T.C.) is een tennisvereniging voor studenten in de stad Groningen. Met haar oprichting in 1932 is de G.S.T.C. de oudste studententennisvereniging van Nederland en met het eerste herenteam op zaterdag in de hoofdklasse ook nog de club met het hoogst spelende heren-studententeam van Nederland. Dit herenteam, genaamd ‘De Natte Doos’, werd ooit in 1989 landelijk kampioen tennis, wat aangeeft dat naast alle gezelligheid er ook op hoog niveau gespeeld wordt. De G.S.T.C. is een officiële subvereniging van G.S.C. Vindicat atque Polit, maar heeft hiernaast ook veel leden die hier niet lid van zijn.

De G.S.T.C. heeft in haar 90-jarig bestaan een prominente plek ingenomen binnen de tenniswereld, vooral door als eerste studentenclub mee te gaan naar de Davis Cup wedstrijden. Sinds 1991 bezoekt de G.S.T.C. zowel de uit- als thuiswedstrijden van ons Davis Cup team, of het nou in India, Argentinië of in Groningen zelf is. Dat de band met de G.S.T.C. voor altijd is bewijzen de reünistenborrels en ons Oud-hout toernooi elke keer weer.

De G.S.T.C. is aangesloten bij het ACLO sportcentrum en is sinds 1946 gevestigd op Blauwborgje 16 te Groningen. In het kort is de G.S.T.C. sinds jaar en dag dé vereniging waar tennis, gezelligheid en traditie samen komt. En dit laten wij al 90 jaar zien.

9 Februari 1932

Dhr. Freseman-Gratama vertelt zo’n vijftien belangstellenden over de voorbereidingen die zijn getroffen om een Groninger studenten tennisclub op te richten. Er hebben al meerdere gesprekken met de G.L.T.B. plaatsgevonden, alvorens er een contract met deze vereniging wordt afgesloten. Punten die hieruit naar voren komen:

- De opgerichte club krijgt de beschikking over één baan gedurende drie ochtenden en twee middagen in de week;
- Hiervoor moet vijf gulden over de eerste dertig leden worden betaald en daarna twee gulden per lid.

Er werd per acclamatie besloten de club op te richten, waarbij de heren Freseman-Gratama en Van Loon als voorlopig bestuur op zouden treden. De oprichting van de G.S.T.C. was een feit!

September 1946

Er breekt een keerpunt aan: de wederopbouw vindt plaats na een jarenlange rustige periode voor de studententenniswereld.  In september dat jaar treedt de G.S.T.C. toe tot de ACLO, wat de club twee ACLO-middagen oplevert.

1948

In 1948 wordt de heer Mandema benoemd tot erelid der G.S.T.C. Dit heeft hij te danken aan het weer oprichten van de vereniging na de Tweede Wereldoorlog, het organiseren van de Interacademiale Tenniswedstrijden voor mannelijke studenten in 1946 en de erkenning als officiële subvereniging van Magna Pete en Vindicat atque Polit.

Jaren ‘50

Dat de activiteiten gedurende de jaren ’50 niet stil hebben gelegen, blijkt o.a. uit de organisatie van het studentinterland Nederland-Zwitserland, waarbij de G.S.T.C. als gastvrouw optrad. Deze dagen waren voor heel Nederland uniek.

Jaren ‘60
In de jaren ’60 domineerde de G.S.T.C. in Nederland met zijn prachtige toptennis. Wij waren de hoogst geklasseerde club van het noordelijk én oostelijke district. Daarnaast waren wij nog steeds de enige studenten tennisvereniging van Nederland. Het eerste competitieteam speelde in de hoofdklasse en verschillende nationale toptennissers en -tennissters waren lid van onze club. Geert Keyser werd benoemd als erelid der G.S.T.C. voor het maar liefst tien keer uitkomen voor het eerste team. Het jaarlijkse hoogtepunt werd het poffertjes eten op de Meikermis, een evenement dat nog steeds een jaarlijks terugkerende traditie is.

Jaren ’70  
Als een van de weinige subverenigingen van Vindicat was de G.S.T.C. (nog) niet opengesteld voor Niet Vindicat-leden (NV-Leden). Het eerste NV-lid dat, in 1969, bij de G.S.T.C. kwam spelen was Nanno Kranenborg. De discussie over het wel en niet openstellen van de G.S.T.C. voor NV-leden, was in deze periode in volle gang. Uiteindelijk wordt op 15 november 1971 de openstelling voor NV-leden officieel.
Eind jaren ’70 namen veel getalenteerde spelers afscheid waardoor de G.S.T.C. de aansluiting met het toptennis verloor. Op iets lager niveau werd er ondertussen vrolijk doorgespeeld en met name het sociaal aspect groeide meer en meer.

1977

De oprichting van het oudste nog bestaande tennisteam van Nederland, ‘De Natte Doos’. Dit illustere herenteam stond zelfs bij de K.N.L.T.B. bekend als ‘De Doos’ of voluit ‘De Natte Doos’. Inmiddels speelt dit team op zaterdag  in de hoofdklasse van Nederland en is hiermee het hoogst spelende studententeam van Nederland op de zaterdag en van alle heren-studententeams in Nederland.

Jaren ’80
In de jaren ’80 begon de vereniging een bloeitijd mee te maken. Met name in de breedte schoot het niveau omhoog. De ‘Nacht der G.S.T.C.’ ontstond, een nacht vol verschillende sporten en gezelligheid die niks met tennis te maken hebben. Wederom een traditie die nog elk jaar op de agenda staat.

1982
Tot aan het begin van de jaren ‘80 was het gedurende meerdere jaren normaal geworden dat er vrouwen plaatsnamen in het bestuur. Het was in 1982 echter een unicum dat er voor het eerst een vrouwelijke praeses werd geconstitueerd.  

Juni 1984
In 1984 werd ‘De Natte Doos’ kampioen in de hoofdklasse. Dit herhaalden zij nog vele jaren.

Juni 1989
In juni 1989 mocht ‘De Natte Doos’ zich kampioen van Nederland noemen. Naast het feit dat zij regionaal kampioen waren geworden, wonnen zij ook het landelijke toernooi voor de kampioenen van alle herenteams in de hoogste klasse van Nederland.

Oktober 1989
In september 1989 is ‘Het Vestigium’ opgericht. Deze groep oud-praesides der G.S.T.C. hebben tot op de dag van vandaag elk jaar in de Haardhoek van Mutua Fides een diner om de voortgang van de G.S.T.C. te bespreken. Dit wordt traditioneel de eerste zaterdag van oktober gehouden en is het eerste presenteermoment van de plannen van het nieuwe bestuur.

Jaren ’90
In de jaren ’90 bleek dat de G.S.T.C. een vereniging was waar ontzettend veel gebeurde en waar het aan een gezellige verenigingsband zeker niet ontbrak. De competitie was in deze jaren iedere keer weer een succes en dit betrof niet alleen de topteams. Daarnaast is in de jaren '90 de traditie opgezet met een groep G.S.T.C.’ers de spelers van het Nederlandse Davis Cup team aan te moedigen, ongeacht waar ze spelen. Argentinië, Groningen, Genève, India, Spanje, Tsjechië, waar het Nederlands Davis Cup team gaat is een groep enthousiaste Groningse supporters op de eerste rij te vinden.

1991
Dit jaar was voor het Nederlands Davis Cup team een historisch jaar. Bij de uitwedstrijd in Mexico waren daar ineens de gekke studenten van de G.S.T.C. komen opdagen om het team naar de overwinning te schreeuwen.

Juni 2015
Tijdens het Oud-hout toernooi, een toernooi waarin leden en reünisten gezamenlijk wedstrijden spelen met houten rackets en de band met de G.S.T.C. vieren,  wordt het jongste erelid der G.S.T.C. gevraagd: Roger Davids. Voor al zijn inspanningen in zijn G.S.T.C. periode, maar vooral dankzij zijn inzet en bestuurlijke ondersteuningen tot op de dag van vandaag heeft hij deze titel meer dan verdiend.

Anno 2024

Tegenwoordig kent de G.S.T.C. zo’n 500 leden, waarmee zij een van de grootste studenten tennisverenigingen van Nederland is. De vereniging waarborgt nog steeds haar tradities op het gebied van sportieve prestaties . Er wordt hard gewerkt om het niveau van de jaren ‘80 weer te kunnen evenaren.  Ook mogen wij ons sinds dit jaar ofiicieel de leukste studenten tennisvereniging noemen na het winnen van de KNLTB clubclash.

Onze sponsoren