Coronaprotocol trainingen

Protocol verantwoord Tennis training


Dit protocol gaat uit van de per 14 oktober 22.00 geldende landelijke maatregelen. Dit protocol geldt voor tennisverenigingen Veracket, TAM en GSTC.

Kaders Rijksoverheid per 14 oktober 2020

Algemene uitgangspunten:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen;

 • Pas hygiëne toe;

 • Houd 1,5 meter afstand;

 • Werk zoveel mogelijk thuis;

 • Vermijd drukte.

Uitzonderingen op de 1,5 m

 • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;

Extra uitgangspunten

 • Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de

verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de

deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten;

 • De gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken

over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud

moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening

ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag

daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en

handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport

zonder gezondheidsrisico’s.

Algemeen


 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

 • Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar;

 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

 • Schud geen handen;

 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht;

Training

 • Voor buitensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: 

  • De groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 

  • Er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; 

  • Zij niet mengen.

 • Sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 4 personen. Er kunnen meerdere groepjes naast elkaar sporten; Tot een maximum van 4 groepen (16 mensen); Deze groepjes zullen door de trainers worden samengesteld;

 • Via de website is het niet mogelijk dat er meer dan 16 mensen aangemeld kunnen staan voor een training, hierdoor is het niet mogelijk om meer dan 16 mensen op een training te krijgen.

 • Zorg dat de groepen van 4 sporters in vaste samenstelling trainen en dat er niet gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind;

 • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;

 • Trainers, coaches worden niet aangemerkt als contact beroep;

 • Er is een tweede persoon aanwezig die, naast de trainer, toeziet dat er aan de regels gehouden wordt. Dit geld ook voor de wachtende/vertrekkende groepen;

 • Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;

 • Maximaal 5 minuten voor het begin van de training het park betreden. 

 • Na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;

 • De training begint 5 minuten later en stopt 5 minuten eerder zodat er genoeg tijd is om te wisselen van trainingsgroep;

 • De nieuwe trainingsgroep wacht op gepaste afstand van elkaar en de vorige trainingsgroep totdat iedereen de banen verlaten heeft. Daarna kunnen zij de banen 1 voor 1 betreden. 

 • Voor baan 7 tot en met 10 kun je naast baan 10 wachten, voor baan 1 tot en met 4 kun je bij de tribune achter baan 2 wachten. Om er voor te zorgen dat dit duidelijk is bij alle sporters, zal er per vereniging een mail uit gaan waarin de maatregelen voor het verantwoord trainen duidelijk in staan;

 • De groepen komen via 1 ingang binnen en gaan via een andere deur van de banen af zodat er geen contact is met een volgende groep; Voor baan 1 tot en met 4 is de ingang naast de draaideur bij baan 3 en de uitgang is naast baan 1. Voor baan 7 tot en met 10 is de ingang naast baan 10 en de uitgang achter baan 6. 

 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;

 • Er is gekozen om geen vakken om te wachten te creëren. Sporters kunnen daardoor het hele park gebruiken om te wachten totdat ze de banen op kunnen. Het park is groot genoeg en hierdoor kan gemakkelijk de anderhalve meter gewaarborgd worden. 
Bron: https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-versie161020.pdf